939  Sommerfeldt 939 Scherenstromabnehmer


Sommerfeldt 939 Scherenstromabnehmer

für SBB alt Ae 3/6Option1
 
Option2

 23.80 
CHF exkl. MwSt